«Kompetanse for framtida»

Slektsgransking

Studieinnhald

Det blir i første emne lagt størst vekt på å gje studentane forståing for fagområdet og oversyn over dei mest brukte kjeldene og arbeidsmetodane ein nyttar i slik aktivitet. Dei mest sentrale kjeldene, kyrkjebøkene og folketeljingane, blir grundig behandla. Ein får òg ei innføring i gotisk handskrift og i arbeid med originalkjelder. I det andre emnet får studentane meir systematisk kjennskap til korleis ein løyser forskjellige problem ein støyter på i noko meir vidaregåande slektsgransking. Dei skal m.a. vere i stand til å skrive slektsbøker og behandle slektsforhold i biografiar og lokalhistorisk litteratur på ein fagleg forsvarleg måte.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet i slektsgransking følgjer metodeprinsippa i ordinære historiestudium med stor vekt på konkret problemløysing i høve eit komplekst kjeldemateriale. Det gjev i tillegg reell kompetanse for arbeid i arkiv.

Nivå: vidareutdanning
Studiepoeng / lengd: 20 / 2 semester (deltid)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: August 2011
Søknadskode: 4022 i lokalt opptak
Søknadsfrist:
Kontaktperson: Arnfinn Kjelland og Grete Marry Brøste.
Sjå også nettsida til studiet