«Kompetanse for framtida»

Slektsgransking, delstudium

Historisk institutt ved Høgskulen i Volda i samarbeid med foreininga DIS-Norge (Databehandling i slektsforskning: http://www.disnorge.no/) tilbyr 15 studiepoeng i slektsgransking. Studiet tek sikte på å gje deltakarane grunnleggjande innsikt i korleis ein driv slektsgransking på historiefagleg forsvarleg nivå, og er delt i to emne, Slektsgransking I og II, der det andre byggjer på det første. Det vil vere høve til å ta berre eitt av emna.

Studiet er delfinansiert med studieavgift, kr 6000 + semesteravgift.

Nivå: Vidareutdanning, lågare grad
Studiepoeng / lengd: 15 / 2 semester (deltid)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Januar 2010
Søknadskode: 4022 i lokalt opptak
Søknadsfrist:
Kontaktperson: Arnfinn Kjelland, tlf. 70 07 51 06, arnfinn.kjelland@hivolda.noSjå også nettsida til studiet