«Kompetanse for framtida»

Slektsgransking

Historisk institutt ved Høgskulen i Volda i samarbeid med foreininga DIS-Norge (Databehandling i slektsforskning: http://www.disnorge.no/) tilbyr 15 studiepoeng i slektsgransking. Studiet tek sikte på å gje deltakarane grunnleggjande innsikt i korleis ein driv slektsgransking på historiefagleg forsvarleg nivå, og er delt i to delemne, Slektsgransking I og II, der det andre byggjer på det første. Det vil vere høve til å ta berre eitt av delemna.

Nivå: Vidareutdanning
Studiepoeng / lengd: 15 /
Opptakskrav: Generell studiekompetanse.
Søknadskode:
Søknadsfrist:
Kontaktperson: Arnfinn Kjelland, tlf 70 07 51 06, e-post: ak@hivolda.no Studiekoordinator: Grete M. Brøste, tlf 70 07 51 76, e-post: gmb@hivolda.no