«Kompetanse for framtida»

Finn studium

Fagområde

Administrasjon, planlegging og leiing
Digital kompetanse
Drama/teater, musikk, kunst/handverk
Helse- og sosialfag
Historie, kultur, samfunn og religion
Idrett og friluftsliv


Lærarutdanningar
Matematikk og naturfag
Matkultur og helse
Mediefag
Språk og litteratur

Utdanningstype

Ph.d. -studium
Mastergrad
Bachelorgrad
Profesjons-/yrkesutdanning
Årsstudium
Vidareutdanning
Vidareutdanning på masternivå
Kompetanse for kvalitet
Andre studium

Organisering

Heiltid
Deltid
Nettstudium
Haust
VårFunne 63 studium

Administrasjon, planlegging og leiing

Mastergrad

Offentleg organisering og leiing (vidareutdanning på masternivå) Prosessleiing i samfunn og organisasjonar (vidareutdanning på masternivå) Samfunnsplanlegging og leiing (mastergrad)

Vidareutdanning

Offentleg organisering og leiing (vidareutdanning på masternivå) Offentleg rett 1, 2 og 3, nettstudium (vidareutdanning) Prosessleiing i samfunn og organisasjonar (vidareutdanning på masternivå)

Drama/teater, musikk, kunst/handverk

Vidareutdanning

Drama/teater (vidareutdanning) Kunst og handverk (vidareutdanning) Musikk, fordjupingsstudium (vidareutdanning) Musikk, opne fordjupingsemne (vidareutdanning)

Helse- og sosialfag

Mastergrad

Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering (mastergrad) Livsløp, helse og velferd (vidareutdanning på mastergradsnivå) Masteremne i barnevern (vidareutdanning på masternivå) Prosessleiing i samfunn og organisasjonar (vidareutdanning på masternivå) Rus - samfunnsproblem, førebygging og behandling (vidareutdanning på masternivå)

Vidareutdanning

Livsløp, helse og velferd (vidareutdanning på mastergradsnivå) Masteremne i barnevern (vidareutdanning på masternivå) Prosessleiing i samfunn og organisasjonar (vidareutdanning på masternivå) Rus - samfunnsproblem, førebygging og behandling (vidareutdanning på masternivå)

Historie, kultur, samfunn og religion

Mastergrad

Kulturmøte (mastergrad)

Vidareutdanning

Historie fordjupingsstudium (vidareutdanning) Historie, 2x15 stp, nettstudium (vidareutdanning) Historie, 4x15 stp, nettstudium (vidareutdanning) Religion and Culture in Norway - from Homogeneity to Multiculturalism (Emne på bachelornivå) Religion, livssyn og etikk (RLE), 2 x 15 stp. (vidareutdanning) Religion, livssyn og etikk (RLE), 2 x 15 stp., nettstudium (vidareutdanning) Religion, livssyn og etikk (RLE), 4x15 stp, nettstudium (vidareutdanning) Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium (fordjupingsstudium) Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium på nett (vidareutdanning) Skuleretta samfunnsfag 1, nettstudium (vidareutdanning) Skuleretta samfunnsfag 2, nettstudium (vidareutdanning) Vidareutdanning i RLE for lærarar, nettstudium (vidareutdanning)

Lærarutdanningar

Vidareutdanning

Drama/teater (vidareutdanning) Engelsk fordjupingsstudium (vidareutdanning) Kunst og handverk (vidareutdanning) Musikk, fordjupingsstudium (vidareutdanning) Musikk, opne fordjupingsemne (vidareutdanning) Naturfag 2 (5-10) (vidareutdanning for lærarar) Norsk (nordisk) fordjupingsstudium på nett (vidareutdanning) Norsk (nordisk) nettstudium (vidareutdanning) Nynorsk i opplæringa, nettstudium (vidareutdanning) Religion, livssyn og etikk (RLE), 2 x 15 stp. (vidareutdanning) Religion, livssyn og etikk (RLE), 4x15 stp, nettstudium (vidareutdanning) Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium (fordjupingsstudium) Religion, livssyn og etikk, fordjupingsstudium på nett (vidareutdanning) Skuleretta samfunnsfag 1, nettstudium (vidareutdanning) Skuleretta samfunnsfag 2, nettstudium (vidareutdanning) Vidareutdanning for lærarar i norsk, språk og litteratur (vidareutdanning) Vidareutdanning for lærarar i norsk, språk og litteratur, nettstudium (Vidareutdanning) Vidareutdanning i RLE for lærarar, nettstudium (vidareutdanning)

Matematikk og naturfag

Vidareutdanning

Naturfag 2 (5-10) (vidareutdanning for lærarar)

Mediefag

Bachelorgrad

Photo Documentary (Bachelor’s degree level)

Språk og litteratur

Mastergrad

Nynorsk skriftkultur (mastergrad)

Årsstudium

Engelsk (årsstudium) Norsk (nordisk) (årsstudium)

Vidareutdanning

Engelsk fordjupingsstudium (vidareutdanning) Norsk (nordisk) (årsstudium) Norsk (nordisk) fordjupingsstudium på nett (vidareutdanning) Norsk (nordisk) nettstudium (vidareutdanning) Nynorsk i opplæringa, nettstudium (vidareutdanning) Vidareutdanning for lærarar i norsk, språk og litteratur (vidareutdanning) Vidareutdanning for lærarar i norsk, språk og litteratur, nettstudium (Vidareutdanning)

Examen philosophicum, nettstudium (innføringsstudium)